Management Consultin

Informační technologie v naprosté většině podniků zaujímají podpůrnou funkci. Často se však i přesto jedná o funkci klíčovou. Při nedostatečném zajištění podpory podnikání pomocí prostředků informačních technologií se Vám může stát, že se Vaše společnost začne přizpůsobovat informačních technologiím, což často vede k vytvoření černé díry na peníze, které by mohly generovat zisk, kdyby byly jinde v podniku. Doporučíme Vám a pomůžeme nastavit takové IT procesy, které budou generovat zisk a nikoliv náklady. Využijte našich služeb, aby se informační technologie pomáhaly vašemu podnikání a ne naopak.

Složité systémy

Nabízíme řešení problému komplexity jak během řízení projektů tak optimalizací procesů pro řízení informatiky.

Růst složitosti informačních a komunikačních technologií (ICT) je jednou z největších výzev současnosti. ICT jsou dnes nejen integrální součástí všech větších podniků a institucí, ale i ovlivňují i běžný život moderního člověka v mnoha směrech. Porovnáme-li například deset let staré telefony se současnými smartfony, konstatujeme na jedné straně obrovský nárůst funkcionality, složitosti uživatelského rozhraní a počtu aplikací a na druhé straně problémy, které toto přináší. Mnoho uživatelů většinu funkcí nepotřebuje a nebo je není schopno nastavit a využít. Podobně je tomu u komplexních internetových aplikací jako jsou sociální sítě, kde průměrný uživatel má jenom mlhavou představu o tom, v jaké aplikaci se právě nachází a co se vlastně děje s jeho daty. Komplexní ICT způsobuje nejen obrovské náklady na nákup, implementaci, poradenství a údržbu ale také představuje riziko pro zajištění kontinuity provozuZ hlediska podniku je však nutno uvažovat celkový souhrn všech používaných ICT od ERP, přes intranet až po emailového klient na mobilním telefonu. 

Zajistit optimální složitost vyžaduje nejen dobře rozumět podnikové a informační architektuře, ale i rozpoznat mechanismy vedoucí k jejímu vzniku.

 

Systémová integrace

Víme, že jste odborníci na Vaše podnikání. Nikdo ale nemůže být odborníkem na všechno. My jsme odborníci na informační technologie. Navrhujeme, dodáváme a konfigurujeme všechny součásti podnikové infrastruktury, aby odpovídaly aktuálním požadavkům vaší firmy, aby její provoz byl co nejefektivnější a aby byla flexibilní, až se Vaše podnikání začne s kvalitní infrastrukturou prudce rozvíjet.

  • poradenství pří výběru aplikací a služeb
  • příprava a realizace výběrových řízení
  • integrace cloudových služeb do stávající infrastruktury
  • návrh SLA a outsourcing IT služeb
  • optimalizace v oblasti licencí pro používaný software
  • údržba podnikových systémů a aplikací
  • Dodávka nebo pronájem HW

 

Komplexní systémy

Nabízíme řešení problému komplexity jak během řízení projektů tak optimalizací procesů pro řízení informatiky.

Růst složitosti informačních a komunikačních technologií (ICT) je jednou z největších výzev současnosti. ICT jsou dnes nejen integrální součástí všech větších podniků a institucí, ale i ovlivňují i běžný život moderního člověka v mnoha směrech. Porovnáme-li například deset let staré telefony se současnými smartfony, konstatujeme na jedné straně obrovský nárůst funkcionality, složitosti uživatelského rozhraní a počtu aplikací a na druhé straně problémy, které toto přináší. Mnoho uživatelů většinu funkcí nepotřebuje a nebo je není schopno nastavit a využít. Podobně je tomu u komplexních internetových aplikací jako jsou sociální sítě, kde průměrný uživatel má jenom mlhavou představu o tom, v jaké aplikaci se právě nachází a co se vlastně děje s jeho daty.

Komplexní ICT způsobuje nejen obrovské náklady na nákup, implementaci, poradenství a údržbu ale také představuje riziko pro zajištění kontinuity provozu.

Z hlediska podniku je však nutno uvažovat celkový souhrn všech používaných ICT od ERP, přes intranet až po emailového klient na mobilním telefonu.

Zajistit optimální složitost vyžaduje nejen dobře rozumět podnikové a informační architektuře, ale i rozpoznat mechanismy vedoucí k jejímu vzniku.

Více Ilja Holub v článku Jak a proč vzniká komplexita v IS v časopise Systémová integrace 1/2012