Podniková architektura

Podniková architektura je uspořádáním komponent a vztahů v podniku, jeho obchodní model, nastavení procesů, organizace práce a způsob jakým informace, informační systémy a technologie podporují podnikové cíle. Vlastnosti podnikové architektury jsou ovlivněny kvalitou a integrací business architektury, IT architektury a jednotlivých dílčích architektur. Jejich návrh je klíčovou úlohou pro jejíž splnění je nezbytná nejen znalost cílů podniku a jeho obchodní strategie, ale i znalost podnikových, řídících a rozhodovacích procesů a metodik a v neposlední řadě možností jejich podpory informačními a komunikačními technologiemi. Znalost informačních systémů je stejně důležitá jako pochopení podnikových procesů a obchodní strategie podniku.

  • návrh informační strategie
  • návrh IT architektury
  • Manažerské účetnictví
Prečítané: 23842x