Komplexní systémy

Nabízíme řešení problému komplexity jak během řízení projektů tak optimalizací procesů pro řízení informatiky.

Růst složitosti informačních a komunikačních technologií (ICT) je jednou z největších výzev současnosti. ICT jsou dnes nejen integrální součástí všech větších podniků a institucí, ale i ovlivňují i běžný život moderního člověka v mnoha směrech. Porovnáme-li například deset let staré telefony se současnými smartfony, konstatujeme na jedné straně obrovský nárůst funkcionality, složitosti uživatelského rozhraní a počtu aplikací a na druhé straně problémy, které toto přináší. Mnoho uživatelů většinu funkcí nepotřebuje a nebo je není schopno nastavit a využít. Podobně je tomu u komplexních internetových aplikací jako jsou sociální sítě, kde průměrný uživatel má jenom mlhavou představu o tom, v jaké aplikaci se právě nachází a co se vlastně děje s jeho daty.

Komplexní ICT způsobuje nejen obrovské náklady na nákup, implementaci, poradenství a údržbu ale také představuje riziko pro zajištění kontinuity provozu.

Z hlediska podniku je však nutno uvažovat celkový souhrn všech používaných ICT od ERP, přes intranet až po emailového klient na mobilním telefonu.

Zajistit optimální složitost vyžaduje nejen dobře rozumět podnikové a informační architektuře, ale i rozpoznat mechanismy vedoucí k jejímu vzniku.

Více Ilja Holub v článku Jak a proč vzniká komplexita v IS v časopise Systémová integrace 1/2012

Prečítané: 21541x