SAP R/3

Společnost SAP je největším evropským a čtvrtým největším světovým výrobcem SW. Jeho hlavním produktem je SAP R/3 dnes nazývaný SAP ERP Central Component (ECC).

Tento ERP systém byl v posledních letech doplňován o další systémy jako CRM, SRM, SCM, PLM nebo SNC, které se specializují na nejdůležitější podnikové procesy. Dnes jsou všechny tyto systémy (komponenty) spolu s původním ERP nazývány SAP Businesss Suite. Dané procesy byly u zákazníků, které si tyto systémy pořídili, vyčleněny z původního ERP R/3 do více systémů. Narostly tak nejen nároky na integraci, ale i požadavky na konzultanty a uživatele, kteří se museli zabývat dalšími systémy. V současné době SAP uvádí na trh další technologie, jako jsou BI řešení, mobilní a cloudové služby, které dále zesložiťují celou architekturu podnikových ICT. Většina uživatelů SAP bojuje s problémem, že namísto zkvalitňování a zefektivňování stávajících systémů jsou (často pod tlakem velkých dodavatelů) pořizovány nové a nové systémy, jejichž funkcionalitu uživatelé nejen neznají, ale mnohdy ji ani nepotřebují nebo jim dokonce komplikuje stávající procesy, ať již vznikem nových rozhraní nebo vznikem redundantních úložišť dat.

Jako nezávislá poradenská firma s více než 15 letou SAP praxí Vám dokážeme navrhnout taková nastavení systému nebo vyvinout efektivní zákaznická řešení přímo v SAP ECC bez nutnosti drahého nákupu, zavádění a údržby dalších složitých systémů.

Opakovaně se ukazuje, že jednoduché řešení přímo ve vašem core systému ušetří nejen milionové náklady na licence a zavádění nových systémů, ale pozitivně se odrazí i v lepší podpoře Vašeho podnikového procesu. Vyšší ergonomii, rychlostí odezvy nebo kvalitou dat se zaplatí za několik měsíců. Systémově implementovaná zákaznická řešení neohrozí ani upgrade nebo rozšíření systému o další moduly.

Oblasti našich dosavadních řešení:

  • Bankovní rozhraní
  • Automatické párování plateb
  • Bankovní výpisy
  • Cenotvorba a stanovení ceny
  • Tvorba nabídek u konfigurovatelných materiálů
  • Kapacitní plánování výroby a potvrzování SD zakázek
Prečítané: 22162x