Program IHC_ORG

REPORT IHC_ORG.
************************************************************
* Autor: Ilja Holub
************************************************************
tablest000,dd02l,dd03l,dd02t,tadir,df14ltdevc.
databegin of itab occurs 0,
       mandt 
like t000-mandt,
       app
(2),
       appt 
like df14t-name,
       ci 
type i,
       
end of itab.

datastring(10),
      
i type i,
      tab 
like dd02l-tabname,
      h_mandt
(3VALUE '200',
      h 
like dd02l-contflag,
      ci 
type i.
dataz_empty type i,
      z_not_empty 
type i,
      z_i 
type i,
      i_max 
type i,
      t_max 
like dd02l-tabname,
      i_sum 
type i,
      app 
like df14l-fctr_id,
      app2
(2).
FIELD-SYMBOLS <tab> type dd02l-tabname..
Select-optionss_mandt for h_mandt,
                s_table 
for dd02l-tabname.
PARAMETERSp_tabs as CHECKBOX.   "Extendet list
**************************************
if p_tabs eq 'X'.
  
write'Count of tables in categories'.
endif.
string 
'SGCALEW'.

* Select transparent tables
while not string is initial.
  h 
string(1).
  
select count(*)  from dd02l into i where tabname in s_table
                                       
and tabclass eq 'TRANSP'
                                       
and contflag eq h.
  
write / hi.
  string 
string+1.
endwhile.
if p_tabs eq 'X'.
  
write'**************************************'.
  
write'Organisational sttructures'.
  
select count(*)  from t000 into i.
  
write'Clients'i.
endif.

* Select Clients
select from t000 where mandt in s_mandt.
  
write'Client't000-mandt.
* Select Customizing tables
  
select from dd02l where tabname in s_table
                                       
and tabclass eq 'TRANSP'
                                       
and contflag eq 'C'
                                       
or    contflag eq 'G') .
    
assign dd02l-tabname to <tab>.
    tab 
dd02l-tabname.
* Find out if client specified and count items
    
select single FROM dd03l where tabname eq dd02l-tabname and fieldname eq 'MANDT'.
    
if sy-subrc eq 0.
      
select count(*from (tab)  CLIENT SPECIFIED  into i where mandt eq t000-mandt .
    
else.
      
select count(*from (tab)   into i  .
    
endif.
* Read Development class and Application hierarchy
    
select *  from tadir where pgmid eq 'R3TR'
                         
and  object eq 'TABL'
                         
and  obj_name eq tab.
      
select single from tdevc where devclass eq tadir-devclass.
      
select single from df14l where fctr_id eq tdevc-component
                                  
and  as4local eq 'A'.

      App 
df14l-ps_posid.
      app2 
app(2).
    
endselect.
*
    
if i gt 0.
      
add to z_not_empty.
      
add i to z_i.
      
select single from dd02t where tabname eq dd03l-tabname and ddlanguage eq 'EN'.
      
if p_tabs eq 'X'.
        
write/ dd02t-tabname,idd02t-ddtextdd02l-contflag,app2app.
      
endif.
    
else.
      
add to z_empty.
    
endif.
    
if i gt i_maxi_max i.t_max tabendif.
* Build internal table
    itab
-mandt t000-mandt.
    itab
-app app2.
    itab
-ci i.
    
COLLECT itab into itab.
  
endselect.
endselect.
*
if p_tabs eq 'X'.
  
write'Empty:'z_empty.
  
write'Not empty:'z_not_empty.
  
write'Largest table:'t_maxi_max/.
  
write'Complexity:'z_i.
endif.
write'*******************************************************************'.
loop at itab.
  
at new mandt.
    
clear ci.
    
write'Client:'itab-mandt.
  
endat.
  
select single df14t~name from df14t inner join df14l on df14l~fctr_id eq df14t~fctr_id into itab-appt
    
where ps_posid eq itab-app
     
and df14t~langu eq 'EN'.
  
write/ itab-mandtitab-app ,itab-apptitab-ci.
  
add itab-ci to ci.
  
at end of mandt.
    
write'****************************************************************'.
    
write'Client:'itab-mandt'Complexity'ci.
    
write'****************************************************************'.
  
endat.
endloop.

Contact

Ilja Holub

Mobil CZ: 00420-602-655814
Phone CZ: 00420-25777-1032
Mobil DE: 0049-177-2842856

Email: info<@>holub.cz

Office and postal addresses:

Staroměstské náměstí 8
110 00 Praha 1
Czech Republic

Měchenice 100
252 06 Praha západ
Czech Republic

Neutorstraße 7
90403 Nürnberg
Germany

Reference

I-Center Elektrogroßhandel GmbH & Co Nürnberg

Daimler Aerospace München

MTU München

Siemens Frenštát pod Radhoštěm

Siemens Elektromotory Mohelnice

Siemens A&D Bad Neustadt and der Saale

Siemens A&D SD Erlangen

Siemens A&D PU Nürnberg 

NIEHOFF Nymburg, Schwabach 

SONY EUROPE Prague/CZ, Basingstoke/UK

Česká pojišťovna

Accenture Services Prague, CZ

GASAG Berlin

SIEMENS A&D Congleton, UK

FLENDER Tübingen, Bocholt

OSRAM Munich/DE, Nove Zamky/SK, Bruntal/CZ, Prague/CZ

AutoCont

Pražská teplárenská

VEDAG Litvinov, Bamberg, Reinhsheim

Icopal Prague, Werne

B+S Frankfurt am Main

 

Komplexní systémy

Nabízíme řešení problému komplexity jak během řízení projektů tak optimalizací procesů pro řízení informatiky.

Růst složitosti informačních a komunikačních technologií (ICT) je jednou z největších výzev současnosti. ICT jsou dnes nejen integrální součástí všech větších podniků a institucí, ale i ovlivňují i běžný život moderního člověka v mnoha směrech. Porovnáme-li například deset let staré telefony se současnými smartfony, konstatujeme na jedné straně obrovský nárůst funkcionality, složitosti uživatelského rozhraní a počtu aplikací a na druhé straně problémy, které toto přináší. Mnoho uživatelů většinu funkcí nepotřebuje a nebo je není schopno nastavit a využít. Podobně je tomu u komplexních internetových aplikací jako jsou sociální sítě, kde průměrný uživatel má jenom mlhavou představu o tom, v jaké aplikaci se právě nachází a co se vlastně děje s jeho daty.

Komplexní ICT způsobuje nejen obrovské náklady na nákup, implementaci, poradenství a údržbu ale také představuje riziko pro zajištění kontinuity provozu.

Z hlediska podniku je však nutno uvažovat celkový souhrn všech používaných ICT od ERP, přes intranet až po emailového klient na mobilním telefonu.

Zajistit optimální složitost vyžaduje nejen dobře rozumět podnikové a informační architektuře, ale i rozpoznat mechanismy vedoucí k jejímu vzniku.

Více Ilja Holub v článku Jak a proč vzniká komplexita v IS v časopise Systémová integrace 1/2012

Školení SAP

Nejen moderní informační technologie, ale především kvalifikovaní zaměstnanci, kteří tyto technologie dokáží efektivně využívat, jsou klíčem k úspěchu ve Vašem podnikání. Považujeme za důležité, aby pracovníci zvládali pracovat s ICT jako zkušení uživatelé, kteří dokáží využít širokých možností aplikací, které jste draze pořídili. Naše školící služby jsou prostředkem ke zvýšení produktivity a efektivity práce ve vaší firmě.

SAP Základní Školení 

 1. Přihlášení do systému
  • Role a oprávnění
  • Navigace v systému
  • Nastavení SAP GUI
  • Menu, oblíbené položky, stavová řádka
 2. Organizační struktury v SAP a ve Vaší společnosti
  • Systém/Mandant/Klient
  • Účetní okruh/Nákladová střediska a profitcentra
  • Závod/Nákupní organizace/Prodejní organizace
 3. Základní objekty v SAP GUI
  • Menu
  • Transakce
  • Seznamy
  • Obrazovky Dynpra 
 4. Tisk
  • Druhy zpráv, formuláře
  • Nastavení tiskáren a tisku
  • Spool/Zpracování tiskových úloh
  • Typické problémy při tisku

SAP IT školení pro klíčové uživatele

 • Base / IT
 • Finance a controling
 • Logistika
 • Plánování a řízení výroby
 • Další oblasti dle požadavků zákazníka

Ďalšie články...

 1. Podniková architektura